• Show All
  • เอเชีย
  • ยุโรป
  • อเมริกาเหนือ
  • อเมริกาใต้
  • แอฟริกา

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

อัครธรรมาจารย์

หลวงพ่อชา สุภทฺโท

ธรรมภาษา

พุทธทาสภิกขุ

แห่งจิตว่าง

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

แห่งการเจริญสติ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโช

แห่งการดูจิต

มันตักเจีย

ปรมาจารย์แห่งเต๋าบำบัด

พระมหาสี สยาดอว์

จิตยุบพอง

สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า

ธรรมรักษา

ติช นัท ฮันห์

สู่ปัจจุบัน

ชุนริว ซุสุกิ

จิตทะลวงกรง

สุซุกิ ไดเซตสึ เทอิทาโร

อักษรธรรม

มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ

ฟางเปลี่ยนโลก

ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน

ภิกษุณีผู้เป็นร่มไม้ใหญ่

ไต้ซืออิ้นกวง

มนุษย์นั้นสัมพันธ์กัน

พระอาจารย์เซิ่งเอี๋ยน

ปราชญ์โพธิจิต

ปรมาจารย์ซวีอวิ๋น

มรรคาแห่งโพธิ

ทะไลลามะ

สากลกรุณา

เชอเกียม ตรุงปะ

นักรบแห่งชัมบาลา

ดิลโก เคียนเซ รินโปเช

ไม่มีศัตรู

ดุดจม รินโปเช

ไม่มีตัวเรา

สวามี ศิวานันทะ สรัสวตี

แพทย์แห่งธรรม

โอโช

คุรุขบถ

ศรีอรพินโธ และ มาเธอร์

มหาโยคียุคใหม่แห่งอินเดีย

รพินทรนาถ ฐากูร

คุรุเทพแห่งธรรมชาตินิยม

ศรีรามานะ มหาฤษี

รู้แจ้งในตัวตนที่แท้จริง

นิสากาดาทา มหาราช

ทุกคนคือความจริงนั้น

ไอดีร์ส ซาฮ์

ผู้เผยแพร่คำสอนที่แท้ด้วยเสียงหัวเราะ

กฤษณมูรติ

ผู้บ่มเพาะหัวใจอิสระ

มหาตมะ คานธี

อหิงสามหาบุรุษ

ศรีมา อนันดามายี

พระเจ้า ความงาม ความรัก

อัมมา

อ้อมกอดมหัศจรรย์

แบล็ค เอลค์

จิตวิญญาณอินเดียนแดง

เพม่า โชดรัน

ดอกบัวแห่งปัญญาและกรุณา

จอน คาบัท-ซินน์

บิดาแห่งการเจริญสติทางการแพทย์

เฮนรี เดวิน ทอโร

จิตกวี

ราฟท์ วอลโด อีเมอร์สัน

นักปรัชญาเหนือธรรมชาติ

เคน วิลเบอร์

กุญแจแห่งธรรมชาติในสรรพสิ่ง

เดวิด โบห์ม

นักฟิสิกส์ผู้เชื่อมโลกตะวันออก

อลัน วัตต์

สมดุลแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก

เจมส์ เลิฟล็อค

ผู้เชื่อว่าโลกมีชีวิต

โทมัส เมอร์ตัน

สะพานศาสนา

อัลเบิร์ต ชไวเซอร์

แพทย์เพื่อเพื่อนมนุษย์

คาร์ล กุฟตาฟ จุง

จิตแพทย์แห่งมวลมนุษย์

แอ็คฮาร์ท โทลลี

พลังแห่งจิตปัจจุบัน

พระสันตะปาปาฟรานซิส

ผู้อุทิศชีวิตเพื่อคนยากไร้

แม่ชีเทเรซา

บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตตา

คาลิล ยิบราน

กวีผู้ถักทอความรักและความจริง

รูดอล์ฟ สไตเนอร์

สมดุลแห่งโลกและจักรวาล

ลีโอ ตอลสตอย

ปราชญ์เอกผู้เปี่ยมศรัทธา

เนลสัน แมนเดลา

เพื่อศักดิ์ศรีมวลมนุษย์