ผู้บ่มเพาะหัวใจอิสระ

กฤษณมูรติ

ชีวประวัติ

"ครูต้องไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องรังสรรค์ให้ลูกศิษย์เข้าใจในชีวิต มีอิสระ กล้าคิด กล้าพูด โดยปราศจากความกลัวใดๆ"

11 พฤษภาคม ค.ศ.1895 ดินแดนมัณฑปาลี อันเป็นเมืองเล็กๆ ในแคว้นอันธรประเทศซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ได้ก่อกำเนิด "คุรุหัวใจตื่นรู้" ที่สำคัญของโลก อันมีนามว่า "จิฑฑู กฤษณมูรติ"

ท่านเป็นบุตรคนที่ 8 ของครอบครัวที่มีพี่น้อง 11 คน เมื่อหนูน้อยกฤษณะวัยได้เพียง 10 ขวบ ก็ต้องสูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับ จากนั้นคุณพ่อก็เบนเข็มชีวิตโดยมุ่งมั่นอุทิศตัวทำงานให้กับสมาคมเทวญาณวิทยา (Theosophical Society) แม้ว่าท่านอยู่ในวัยเลยเกษียณอายุราชการแล้ว นั่นเป็นเหตุให้คุณพ่อวัยชราต้องพาลูกๆทั้ง 11 ย้ายไปสู่เมืองมัทราช

4 ปีต่อมา หนุ่มน้อยกฤษณะในวัย 14 ได้รับการยกย่องเชิดชูจาก  นางแอนนี่ บี แซนท์ ผู้นำสมาคมเทวญาณวิทยา ให้เป็น "ศาสดาโลก" ลำดับถัดจาก องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระเยซูคริสต์ พร้อมนำเขาและครอบครัวไปพำนักที่ประเทศอังกฤษ

เมื่อกลับถึงอังกฤษแอนนี่ บี แซนท์ ได้ก่อตั้งองค์กร "ดวงดาราแห่งตะวันออก" ซึ่งได้รับจิตศรัทธาจากมหาชนอย่างล้นหลาม กระทั่งอลังการไปด้วยทรัพย์ศฤงคารและศิษยานุศิษย์

แต่แล้ว เมื่อหนุ่มกฤษณะเข้าสู่วัย 34 ปี เขาได้สร้างความตกตะลึงครั้งใหญ่ ด้วยการประกาศความเป็นไทต่อหน้ามวลหมู่สมาชิกกว่า 3,000 คน โดยขอสละทุกตำแหน่งและบทบาทการเป็นศาสดาโลกแห่งสมาคมเทวญาณวิทยา รวมทั้งทรัพย์สินทั้งมวล

กฤษณมูรติ ประกาศก้องว่า "การเข้าถึงสัจจะโดยใช้องค์กรนำหน้า มีสาวกตามหลัง คือความผูกมัดที่อ่อนแอ ฉะนั้น หากใครมุ่งมั่นจะพบสัจธรรมแห่งชีวิต ผู้นั้นจักต้องค้นหาด้วยตนเอง"

"ผู้ที่ถือกุญแจแห่งสัจจะ ไม่ใช่องค์กร ไม่ใช่ใครอื่น แต่คือ ตัวของคุณเอง คุณจักต้องเป็นอิสระ สังเกต เรียนรู้ และต้องเข้าใจด้วยตนเอง"

หลังจากเป็นไทอย่างปราศจากเงื่อนไขใดๆแล้ว  กฤษณมูรติก็ออกเดินสายตระเวนปาฐกถา เสวนา และสนทนาแนวคิดสัจจะชีวิตไปทั่วโลก โดยหลักคิดก็ยังคงเคารพในพระพุทธวจนะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง

และสิ่งที่ยังฝังจิตฝังใจ "คุรุหัวใจตื่นรู้" อย่างกฤษณมูรติ ก็คือ ความไม่พึงใจเป็นอย่างยิ่งต่อ ระบบการศึกษาในเวลาที่เป็นมา (ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่มากและเป็นไปในปัจจุบัน) นั่นคือ การศึกษาที่มีแต่สั่งสอนและยัดเยียดความคิดในการมุ่งเอาตัวรอด เพื่อให้มีงานดีๆ มีช่องทางกอบโกยเงิน อำนาจ วาสนา ฯลฯ มันจึงเป็นที่มาของการโหมกระหน่ำไปด้วยข้อมูล สถิติ วิชาการสารพัด โดยมองข้ามอิสรภาพ ความดีงาม  สุนทรียะ ความรัก และความเมตตา

หนำซ้ำยังชักนำให้ผู้เรียนตกอยู่ใน "อาณาจักรแห่งความหวาดกลัว" กลัวผู้คน กลัวสังคม กลัวขนบ กลัวผู้มีอำนาจ กลัวแม้กระทั่งความคิดของตนเอง

ไม่เพียงความกลัวเท่านั้น คนเป็นครูมากมายแทนที่จะเป็น “พื้นที่ปลอดภัย”สำหรับเด็ก เป็นกัลยาณมิตรสำหรับผู้เรียน แต่กลับสร้าง "บาดแผลทางใจ" ให้แก่ลูกศิษย์อย่างฝังลึกจนยากเยียวยา

"ความปลอดโปร่งโล่งใจจากความหวาดกลัวทั้งมวลเท่านั้น ที่จะทำให้ทุกคนมีศักยภาพแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง"

"ความเป็นอิสระ มิใช่การทำตามใจตนเองอย่างไร้ความรับผิดชอบ แต่นั่นหมายถึง ความกล้าหาญ สงบสบายที่จะพินิจพิเคราะห์ในทุกสิ่งอย่างบนโลก ทั้งโลกภายนอก และ โลกภายในจิตใจของตนเอง"

ในการนี้ กฤษณะมูรติได้ก่อตั้งโรงเรียนอันเป็นต้นแบบแห่งการบ่มเพาะจิตวิญญาณมนุษย์ขึ้นมากมายหลายแห่ง คือ โรงเรียนบล็อกวู๊ดปาร์ค (ประเทศอังกฤษ) โรงเรียนโอคโกรฟ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) โรงเรียนวูฟเลค (ประเทศแคนาดา) รวมทั้งอีกถึง 6 แห่งในประเทศอินเดียบ้านเกิด

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือ ความมุ่งมั่นที่จะให้โรงเรียนดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่แท้ ที่จะผลิบาน เติบโต และ อิ่มเอมไปด้วยความลึกซึ้งในสัจจะแห่งชีวิต......

เส้นทางชีวิต

ค.ศ.1895
เกิดที่ดินแดนมัณฑปาลี แคว้นอันธรประเทศซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย

ค.ศ.1905
สูญเสียคุณแม่

ค.ศ.1909
ได้รับการยกย่องจาก ผู้นำสมาคมเทวญาณวิทยา ให้เป็น "ศาสดาโลก"

ค.ศ.1929
สละทรัพย์สินทั้งมวลและสละทุกตำแหน่งและบทบาทการเป็นศาสดาโลก

ค.ศ. 1986
ถึงแก่กรรมในวัย  90 ปี ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ด้วยโรคมะเร็งในตับอ่อน

วาทะ

"สัจจะเป็นดินแดนที่ไร้หนทาง ไม่อาจมีการตั้งองค์การใดๆ ขึ้น เพื่อนำหรือบังคับผู้คนให้เดินไปตามทางเฉพาะ ทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะสัจจะเป็นสิ่งไร้ขอบเขต และไร้เงื่อนไข ไม่อาจเข้าถึงได้ โดยผ่านศาสนา นิกาย หรือองค์การใดๆ"

"การสร้างระเบียบขึ้นโดยทางกฎหมาย เชื้อชาติ และอื่นๆ เป็นระเบียบภายนอกที่ได้รับการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่า นำมาซึ่งความไร้ระเบียบโดยสิ้นเชิง สิ่งที่ผู้พูดต้องการชี้ให้เห็นก็คือว่า ปราศจากระเบียบภายในสติสำนึกซึ่งปกติมักยุ่งเหยิงและขัดแย้ง ปราศจากการสร้างระเบียบทางจิตภายในก่อนแล้ว เธอจะไม่สามารถสร้างระเบียบภายนอกได้เลยและวิกฤตการณ์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้น วิกฤตการณ์เหล่านี้มิได้อยู่ภายนอก แต่มันอยู่ภายใน และเราก็ไม่เต็มใจที่จะเผชิญหน้าโดยตรงกับมัน"

อ่านเพิ่มเติม

มนุษย์ : ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง... ด่วน! .2
(The Urgency of Change . 2)
ผู้เขียน กฤษณมูรติ

ปีกแห่งอิสรภาพ. ผู้เขียน กฤษณมูรติ

พยับแดด แปล

แด่หนุ่มสาว. ผู้เขียน กฤษณมูรติ

พจนา จันทรสันติ แปล

สาระสำคัญของชีวิต. ผู้เขียน กฤษณมูรติ

นวลคำ จันภา แปล

 

ดูเพิ่มเติม

แค่เฝ้าดู กฤษณมูรติ

 

เรียบเรียงโดย

ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์