มหาโยคียุคใหม่แห่งอินเดีย

ศรีอรพินโธ และ มาเธอร์

คำสอน

"ความรู้ที่แท้ ไม่ได้เกิดแต่สิ่งที่ท่านคิด หากแต่บรรลุได้ด้วยสิ่งที่ท่านเป็น"

ท่านศรีอรพินโธ มีแนวคิดเชิงประจักษ์ว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบบูรณาการแยกออกจากกันไม่ได้ เขาอธิบายว่า

  1. เมื่อเทพลงมาเกี่ยวข้องกับวัตถุทำให้วัตถุมีวิวัฒนาการสูงขึ้นเจริญขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเทพไป
  2. เมื่อสรรพสิ่ง  สิงสาราสัตว์  และคนที่เกิดมาจากเทพแล้วจะไม่ถอยกลับด้อยลงไป คือคนจะไม่ถอยไปเป็นสัตว์อีก  มีแต่จะสูงขึ้นตลอดไปหรืออย่างดีก็เท่าเดิมคือความเป็นคนจนกว่าจะถึงอภิมนุษย์
  3. ในทฤษฎีวัฒนาการของเขาต่างจากแนวคิดทางปรัชญาตะวันตกอยู่มากอย่างแนวคิดเรื่องวัตถุหรือสสาร ว่า สสารเกิดขึ้นมาใหม่เป็นผลมาจากการวิวัฒนาการ  แต่ศรีอรพินโธกล่าวทำนองว่า สสารมีอยู่ก่อนแล้วในธรรมชาติ

อีกหนึ่งสิ่งซึ่งท่านศรีอรพินโธปรารถนาจะทำให้สำเร็จลุล่วงได้แก่ เมืองแห่งรุ่งอรุณ (Auroville) เมืองแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ มีการออกแบบตามแนวความคิดของโยคีศรีอรพินทร์  ซึ่งต้องการให้มีลักษณะเฉกเช่นเดียวกับระบบจักรวาล โดยผู้ที่รับรังสรรค์ให้เป็นจริงก็คือสถาปนิกชาวฝรั่งเศสนามว่าโรเชร์ อองเชร์ (Roger Anger)

ปัจจุบันเมืองแห่งรุ่งอรุณ หรือ  Auroville (City of Dawn) สร้างสำเร็จแล้ว กลายเป็นเมืองทดลองในย่าน Viluppuram ในรัฐทมิฬนาฑู ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย โดยโครงการนี้ได้มีการริเริ่มครั้งแรกในปี 1968 โดย Mirra Alfassa หรือมาเธอร์ โดยต้องการให้ เมืองแห่งรุ่งอรุณ เป็นสถานที่ซึ่งคงความเป็นสากล อยู่เหนือเพศสภาวะ ไม่ถูกจำกัดด้วยความเป็นหญิง หรือความเป็นชาย ไม่ถูกกีดกันด้วยเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หากแต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสงบสุขและเปี่ยมซึ่งสันติภาพ ด้วยศรัทธาในมวลมนุษย์

ชีวประวัติ

ศรีอรพินโธ (Sri Aurobindo) เกิด วันที่ 15 สิงหาคม  ค.ศ.1872 ณ เมืองกัลกัตตา ในตระกูลโฆษะ เมื่ออายุเพียง 21 ปี ก็เรียนจบการศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์  ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จากนั้นก็กลับอินเดียบ้านเกิด แล้วรับตำแหน่งศาสตราจารย์ สอนหนังสือ วิชาภาษาอังกฤษ

ต่อมาศรีอรพินโธ หันเหความสนใจมาที่วิชาปรัชญาโดยเฉพาะแนวทางแบบโยคี ที่มองว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวข้องกันแบบพลวัต ไม่อาจจะแยกออกจากกันได้   สิ่งที่เปี่ยมด้วยศักยภาพสูงสุดก็คือพรหม ส่วนจิตนั้นไม่มีพลังเทียบเท่าได้ มนุษย์จึงยากจะเข้าใจถึงความจริงที่แท้และกระบวนการแห่งความเป็นวิวัฒนาการต่าง ๆ รวมทั้งไม่สามารถจะควบคุมได้ เขาเชื่อว่า "พระพรหมนั้นมีอยู่จริง  และพระพรหมทรงสร้างโลกขึ้นมาจริง ๆ ทุกอย่างมาจากพระพรหม สัตว์และมนุษย์  ..."

คนที่มีการฝึกฝนอบรมทางจิตมาอย่างดี และพัฒนาจิตถึงขั้นสูงสุดเท่านั้นจึงจะเข้าใจและเป็นคนอยู่เหนือกระแสโลก

ศรีอรพินโธมีผู้ปฏิบัติร่วมทางจิตวิญญาณ ชื่อ Mirra Alfassa (Blanche Rachel Mirra Alfassa) หรือผู้คนรู้จักเธอในนาม มาเธอร์ (The mother)

มาเธอร์ เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1878 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาเธอร์เริ่มปฏิบัติงานทางจิตวิญญาณร่วมกับศรีอรพินโธเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 1914 ในประเทศอินเดีย แต่ต้องย้ายหนีจากอินเดียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

เธออาศัยอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่ซึ่งมาเธอร์ได้พบกับท่านรพินทรนารถ ฐากูร นักกวีชาวอินเดีย ในท้ายที่สุด มาเธอร์ตัดสินใจหวนกลับไปอาศัยยังอินเดียอีกครั้งเมื่อปี 1920

หลังจากนั้นไม่กี่ปีให้หลัง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 1926 เมื่อท่านศรีอรพินโธเกษียณอายุและปลีกวิเวกจากหน้าที่การงานประจำไปใช้ชีวิตสันโดษแล้ว เธอจึงริเริ่มก่อตั้งอาศรมศรีอรพินโธขึ้น เพื่อรองรับภาระการงานและต้อนรับเหล่าศิษยานุศิษย์จากทั่วทุกมุมโลก เธอกลายเป็นผู้แนะนำทางจิตวิญญาณให้ใครมากมาย

ในบั้นปลายของชีวิต โยคีศรีอรพินทร์ ได้พาสานุศิษย์ไปยังดินแดนอันสงบร่มรื่น ณ บริเวณรัฐทมิฬนาดู ทางตอนใต้ของอินเดีย และ เห็นว่าชุมชนแห่งนี้สมควรที่จะขยายตัวเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสงบและสันติให้สังคมในวงกว้าง แต่แล้วในปี ค.ศ. 1950  โยคีศรีอรพินทร์ ก็ถึงแก่อนิจกรรม

แต่บรรดาศิษยานุศิษย์ก็ยังคงเจตนารมณ์ของอาจารย์ต่อ ด้วยการก่อตั้ง ชุมชนออโรวิลล์ มาจากชื่อของ โยคีศรีอรพินทร์ ซึ่งมีความหมายว่า เมืองแห่งรุ่งอรุณ และ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ ค.ศ. 1968 ในปี ค.ศ.1968 ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียและยูเนสโก

เมืองแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ มีการออกแบบตามแนวความคิดของโยคีศรีอรพินทร์  ซึ่งต้องการให้มีลักษณะเฉกเช่นเดียวกับระบบจักรวาล โดยผู้ที่รับรังสรรค์ให้เป็นจริงก็คือสถาปนิกชาวฝรั่งเศสนามว่าโรเชร์ อองเชร์ (Roger Anger) ซึ่งจะต้องเพียงพอที่จะรองรับประชากรจากทุกมุมโลกไม่ต่ำกว่า 3,000 คน กับทั้งต้องครบพร้อมไปด้วยพื้นที่เพื่อประกอบพิธีกรรม และกิจกรรมอื่นๆ  แหล่งค้นคว้าวิจัย บำบัดของเสีย เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรรม รวมทั้งที่พักอาศัย โรงเรียน ร้านค้า ที่พักสำหรับผู้มาเยือน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ได้อยู่บนพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่น สงบสุขและไร้มลพิษใดๆ

ปัจจุบันเมืองแห่งรุ่งอรุณ (Auroville)  มีอายุยืนนาน กว่า ๔๐ ปี แม้ผ่านอุปสรรคมานานัปการ แต่กลับยืนหยัดอย่าง มั่นคง และทรงพลัง หนำซ้ำชุมชนแห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบ ให้แก่ทุกชุมชนที่ใฝ่หาความสันติสุข  ท่ามกลางความวุ่นวายจากสถานการณ์ของโลกซึ่งนับวันจะร้อนระอุขึ้นทุกขณะ

ดังที่อนุปามาศิษย์เอกของโยคีศรีอรพินทร์ กล่าวว่า "เมืองแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ มิใช่มีเพราะกลัวว่า โลกกำลังจะถึงกาลอวสาน แต่ที่นี่ได้ค้นพบสิ่งที่เรามีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด"

แม้มีผู้วิจารณ์ว่า ออโรวิลล์ อาจกลายเป็นคอมมูนของชาวฮิปปี้ เนื่องจากมีแนวคิดคล้ายกันในแง่ความไม่เห็นด้วย และมีท่าทีต่อต้านแนวและค่านิยมแบบตะวันตก ที่เน้นวัตถุนิยมจนก่อปัญหานานาประการ  แต่ที่แท้แล้วรูปแบบและหลักคิดของทั้ง 2 ชุมชนนี้กลับต่างกันอย่างมาก นั่นคือ คอมมูนแบบฮิปปี้นั้นสนองตอบความสุขในขั้น โลกียะ จึงเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งมอมเมาสารพัดทั้ง ดนตรี ยา และเซ็กส์ ในขณะที่ชุมชนออโร่วิลล์ก่อตั้งขึ้นจากพื้นฐานของ การแสวงหาความสงบทางจิตวิญญาณ เป็นตัวนำ เน้นการพัฒนาทางจิตใจของมนุษย์ ให้มีความพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ และอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

เส้นทางชีวิต

ค.ศ. 1872
เกิดที่เมืองกัลกัตตา ในตระกูลโฆษะ

ค.ศ. 1893
จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 

ค.ศ. 1944
ริเริ่มแนวความคิดก่อตั้ง เมืองแห่งรุ่งอรุณ(Auroville) 

ค.ศ. 1950
ถึงแก่กรรม

ค.ศ. 1968
เมืองแห่งรุ่งอรุณ และ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ

วาทะ

"ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นบูรณาการ คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้"

"สรรพสิ่งเริ่มเปลี่ยนธรรมชาติและลักษณะของมัน ประสบการณ์ทั้งหมดของบุคคลอันเกี่ยวเนื่องด้วยโลก แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง..มีวิธีการใหม่ อีกแบบหนึ่งซึ่งทั้งกว้างและลึกในการประสบ การเห็น การรู้ และการสัมผัสสิ่งทั้งหลาย"

"ครูมิใช่ผู้ได้แต่สั่ง และมิใช่เจ้านาย  แต่ครูคือผู้ช่วยและผู้แนะแนว มิใช่ผู้ยัดเยียด"

ดูเพิ่มเติม

Life of Sri Aurobindo


Sri Aurobindo And the Descent of Supermind upon Earth


The Mother On Sri Aurobindo

เรียบเรียงโดย

ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์