ดอกบัวแห่งปัญญาและกรุณา

เพม่า โชดรัน

คำสอน

“หากหัวใจเราเรียนรู้ที่จะเปิดกว้าง ทั้งคนที่เกลียด ก็เป็นครูเราได้”

เพม่า โชดรันเป็นบุคคลสำคัญในการนำพุทธศาสนาเข้ามาเชื่อมโยงและประยุกต์กับวิถีชีวิตของชาวตะวันตก ที่เดิมจากพิธีกรรมคร่ำเคร่งศักดิ์สิทธิ์ กลายมาเป็นสิ่งธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถจับต้องและเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน

คำสอนของเพม่า มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการรู้เท่าทันตัวเอง การเข้าใจความเห็นแก่ตัว ความกลัว ความสับสน วุ่นวาย และการไม่พยายามผลักไสตัวเอง สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายได้อย่างเป็นปกติสุข อีกทั้งเพม่า ยังเชื่ออย่างหนักแน่นว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเกิดบนเชื้อชาติ สถานะ หรือความเชื่อแบบใด ก็ล้วนแล้วมีศักยภาพที่จะตื่นรู้และค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้

เพม่า ได้รับอิทธิพลมาจากนักรบแห่งจิตวิญญาณ เซอเกียม ตรุงปะ รินโปเช วัชราจารย์และภาวนาจารย์ผู้ได้รับการยกย่องสูงสุดผู้หนึ่งในโลกพุทธศาสนา สายธิเบต

ปัจจุบัน เพม่า เป็นเจ้าอาวาสวัดกัมโป ซึ่งเป็นวัดที่ท่านเซอเกียม ตรุงปะ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดการฝึกอบรมนักบวชสายชัมบาลาในโลกตะวันตก นอกจากนี้เธอยังจาริกไป ณ สถานที่ต่าง ๆ เพื่อฝึกอบรมการภาวนาให้แก่สาธารณชน

โดยหลักคำสอนของเพม่า จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงหนทางในการใช้อารมณ์อันเจ็บปวดเพื่อบ่มเพาะปัญญา กรุณา และความกล้าหาญ หรือหนทางการสื่อสารซึ่งจะนำไปสู่ความเปิดกว้างและสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้อื่น รวมทั้งเทคนิคการปฏิบัติสำหรับแปรเปลี่ยนแบบแผนคุ้นชินในด้านลบ วิธีเผชิญสถานการณ์โกลาหล และหนทางบ่มเพาะการมีส่วนร่วมทางสังคมอันเปี่ยมด้วยพลังและความกรุณา

ทั้งยังมีคำสอนที่เป็นที่รู้จักกันดี และเคยแปลเป็นภาษาไทยโดย วิจักขณ์ พานิช และอัญชลี คุรุธัช (สำนักพิมพ์ปลากระโดด) คือหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์เรื่อง โจน: อิสรภาพจากความเคยชิน ความกลัว (Taking the Leap : Freeing Ourselves from Old Habits and Fears) หนังสือว่าด้วย  ชีวิตมนุษย์อันศักดิ์สิทธิ ทรงคุณค่าและความหมายเกินกว่าจะติดตัวเองไว้กับเบ็ดซึ่งมีแต่จะแกะเกี่ยวให้ร่างกายและจิตวิญญาณต้องเจ็บปวด หนังสือขับเน้นเรื่องการปลดปล่อยตัวเองจากชีวิตเดิม ๆ มุ่งหน้าออกจากความเบื่อหน่ายด้วยความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่อิสรภาพภายในของจิตวิญญาณ การผ่านอุปสรรคไปสู่ความรู้แจ้งบนหนทางนี้จำเป็นยิ่งต้องต้องสวมบทบาทเป็น นักรบทางจิตวิญญาณ เผชิญหน้ากับความเจ็บปวด เพม่า โชดรัน ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านการต่อสู้กับตัวเองมาอย่างโชกโชน หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งกำลังใจและแส้เฆี่ยนตีให้เรา "โจน" ออกจากความกลัวและความเคยชินอย่างไม่ต้องปราณีกับพันธนาการใดใด

คุณปู่ชาวอินเดียนแดงคนหนึ่งคุยกับหลานชายถึงความโหดร้ายรุนแรงในโลกและที่มาของมัน ปู่เปรียบมันเหมือนหมาป่าสองตัวที่กำลังสู้กันอยู่ในใจ หมาป่าตัวหนึ่งโกรธและอาฆาตแค้น อีกตัวหนึ่งใจดีและเปิดกว้าง หนุ่มน้อยถามว่า แล้วหมาป่าตัวไหนจะชนะการต่อสู้ในใจของปู่ ปู่ตอบว่า “ตัวที่ชนะคือตัวที่ปู่เลือกให้อาหาร” ในหนังสือเล่มนี้ เพม่า โชดรัน แสดงให้เราเห็นถึงหนทางในการเป็นอิสระจากแบบแผนของการทำร้ายตัวเองและผู้อื่น และสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งอิสรภาพและความสุขในชีวิต จากรากของคำสอน เช็นป้า ในพุทธศาสนาทิเบต เธอช่วยเราให้มองเห็นนิสัยของจิตอันมีแนวโน้มจะ "เกี่ยว" เราและทำให้เราติดข้องอยู่กับความโกรธ คำกล่าวโทษ ความรู้สึกเกลียดตัวเอง และอาการเสพติด ข่าวดีคือครั้นเราเริ่มมองเห็นความคุ้นเคยเหล่านี้ เราก็จะเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ที่ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เปิดกว้างและเป็นอิสระยิ่งขึ้น

ความตอนหนึ่งจากหนังสือ ...คุณปู่ชาวอินเดียนแดงคนหนึ่งคุยกับหลานชายถึงความโหดร้ายรุนแรงในโลกและที่มาของมัน ปู่เปรียบมันเหมือนหมาป่าสองตัวที่กำลังสู้กันอยู่ในใจ หมาป่าตัวหนึ่งโกรธและอาฆาตแค้น อีกตัวหนึ่งใจดีและเปิดกว้าง หนุ่มน้อยถามว่า แล้วหมาป่าตัวไหนจะชนะการต่อสู้ในใจของปู่ ปู่ตอบว่า “ตัวที่ชนะคือตัวที่ปู่เลือกให้อาหาร”...

แสดงให้เห็นถึงหนทางในการเป็นอิสระจากแบบแผนของการทำร้ายตัวเองและผู้อื่น และสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งอิสรภาพและความสุขที่แท้จริงในชีวิต ครั้นเราเริ่มมองเห็นความคุ้นเคยเหล่านี้และหยุดชั่วขณะ เราก็จะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ที่ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เปิดกว้างและเป็นอิสระยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือคู่มือความกล้าในช่วงเวลายากลำบากชื่อ "ใจที่เธอกลัว" หรือ The Places That Scare You แปลเป็นภาษาไทยโดย อัญชลี คุรุธัช

“จะพาเราไปรู้จักกับความกลัวในมุมที่เราอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน เมื่ออ่านจบแล้วเชื่อว่าหลายคนจะมองความกลัวและความไม่แน่นอนของโลกด้วยสายตาที่เป็นมิตรมากขึ้น จนอยากจะก้าวไปเผชิญกับความยากลำบากทุรกันดารหรือความเสี่ยงที่ตนเองเคยกลัว ขณะเดียวกันก็จะตระหนักว่ากำแพงที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มกันตนจากความไม่มั่นคงปลอดภัยของโลกภายนอกนั้น แท้จริงก็คือกรงขังที่กักตนเองไว้โดยมีความสะดวกสบายมั่นคงเป็นเครื่องล่อ เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเติมไฟให้แก่ใจเราเพื่อก้าวสู่โลกแห่งความไม่แน่นอนด้วยใจที่สดใหม่ ใฝ่รู้ และกล้าหาญไม่มากก็น้อย"

- พระไพศาล วิสาโล / บางส่วนจาก "คำนิยม"

ชีวประวัติ

เพม่า โชดรัน หรือ Pema Chödrön นักบวชหญิงชาวอเมริกัน ผู้นำจิตวิญญาณในศาสนาพุทธสายเชอเกียม ตรุงปะ โดยในรับอิทธิพลจากท่านเซอเกียม ตรุงปะ รินโปเช ผู้นำจิตวิญญาณชาวธิเบต ผู้เขียนหนังสือเรื่อง ชัมบาลา หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ (แปลโดย พจนา จันทรสันติ สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง) ปัจจุบันเพม่า โชครัน ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าอาวาสวัดกัมโปและธรรมาจารย์อยู่ที่เกาะเคปเบรตัน ณ รัฐโนวาสโลเกีย ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแคนาดา เป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของแคนาดาทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก และเป็นวัดธิเบตแห่งแรกในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งก่อตั้งโดยชาวตะวันตก เพม่ามีผลงานคำสอนซึ่งเขียนและตีพิมพ์จำนวนมาก ทั้งในรูปแบบหนังสือและหนังสือเสียง หนึ่งในนั้นคือหนังสือเรื่อง When Things Fall Apart และ Don't Bite the Hook. ซึ่งมียอดขายติดอันดับต้น ๆ ของหนังสือคำสอนในพุทธศาสนา

เพม่า โชดรัน หรือ Deirdre Blomfield-Brown เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1936  ในมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจะเข้าเรียนในโรงเรียน Miss Porter's School ในฟาร์มมิงตัน เมืองคอนเนคติคัท และเติบโตในนิวเจอร์ซี่ย์ พร้อมกับพี่ชายและพี่สาว เพม่าจบปริญญาตรีในสาขาวิขาวรรณกรรมอังกฤษ และศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโทในสาขาปฐมวัยศึกษา จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลี่ย์

เพม่าแต่งงาน ในปี 1947 มีลูก 2 คนก่อนที่จะเริ่มศึกษาพระธรรมจากท่านลามะตุลกู รินโปเช ช่วงจาริกกรุงลอนดอน และในขณะเดียวกันเพม่าก็ศึกษาพุทธศาสนาสายธิเบต ณ ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกากับ เซอเกียม ตรุงปะ รินโปเชด้วย

ปี ค.ศ.1974 เธอบวชเป็นธรรมาจารย์คอยช่วยเหลือ รังจุง ริกเป ดอร์เจ องค์กรรมาปะที่ 16 จนกระทั่งปี ค.ศ.1981 เพม่า ได้รับยกย่องเป็นภิกษุณีชาวอเมริกันคนแรกในสายวัชรยาน

ช่วงต้นปี 1980 เซอเกียม ตรุงปะ มอบหมายให้เพม่า เป็นผู้ดูแล ศูนย์ Boulder Shambhala ในโคโลราโด ก่อนที่เพม่าจะย้ายมาอยู่ที่วัดกัมโปในปี 1984 และเป็นเจ้าอาวาสในปี 1986 เพม่าเริ่มเขียนหนังสือเล่มแรกในปี 1991 เรื่อง The Wisdom of No Escape จนกระทั่งปี 1994 เพม่าตีพิมพ์หนังสือเรื่อง Start Where You Are และเขียนหนังสือเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการตื่นรู้เรื่อยมา

ชื่อ "Pema Chödrön” มาจากภาษาธิเบต เป็นสัญญะในพุทธศาสนา  "เพม่า" หมายถึง ดอกบัว “โชดรัน” หมายถึง แสงสว่างแห่งความจริง “เพม่า โชครัน” จึงแปลว่า ดอกบัวอันส่องสว่างสูงความจริงที่แท้

เส้นทางชีวิต

ค.ศ. 1936
เกิดที่มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค.ศ. 1947
แต่งงาน

ค.ศ. 1974
บวชเป็นธรรมาจารย์คอยช่วยเหลือองค์กรรมาปะที่ 16

ค.ศ. 1981
ได้รับยกย่องเป็นภิกษุณีชาวอเมริกันคนแรกในสายวัชรยาน

ค.ศ. 1984
เริ่มทำงานอบรมนักบวช ณ วัดกัมโป

ค.ศ. 1986
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ณ วัดกัมโป ประเทศแคนาดา

ค.ศ. 1991
เขียนหนังสือเรื่อง The Wisdom of No Escape

ค.ศ. 1994
ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง Start Where You Are

วาทะ

"ความอันตรายเหนือสิ่งอื่นใด คือการเพิกเฉยต่อความกล้าหาญที่จะมองตัวเองอย่างตรงไปตรงมา"

"ท่านคือท้องฟ้า สิ่งอื่นใดทั้งปวงล้วนเป็นเพียงอากาศ"

"ความกลัว ทำให้เราเข้าใกล้ความจริง"

อ่านเพิ่มเติม

โจน: อิสรภาพจากความเคยชิน ความกลัว.

วิจักขณ์ พานิช และอัญชลี คุรุธัช แปล

เมื่อทุกอย่างพังทลาย: หนทางฝึกใจในช่วงเวลาวิกฤติของชีวิต.

วิจักขณ์ พานิช และอัญชลี คุรุธัช แปล

ใจที่เธอกลัว : มหาปรีชาญาณแห่งพุทธตันตระ.

อัญชลี คุรุธัช แปล

เครือข่ายหนังสือของกลุ่มชัมบาลาในโลกตะวันตก. http://www.shambhala.com

ดูเพิ่มเติม

Pema Chödrön: Fear and Fearlessness

 

Pema Chödrön - Why I Became a Buddhist 

เรียบเรียงโดย

คิมหันต์กุมาร