นักวาดภาพ

สราวุธ อิสรานุวรรธน์ (Zoof)

จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ เอกจิตรกรรม ผลงานที่ภูมิใจ คือ งานภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลงานที่เป็นที่รู้จัก คือ ภาพชุดคุณชายจุฑาเทพ ปดิวรัดา ปัจจุบันเป็น Illustrator และรวมกลุ่มกับ Digital Artist : NoahArk Studio รับงาน Story Board และ Animatic, Character Design, Concept Art และ Illustration และเปิดสอนคลาสพิเศษสำหรับด้าน Digital Art

ติดต่อ: [email protected]
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/zoof.sarawut/

ทีมงานผู้เขียน

ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์

ปัจจุบันเป็นฝ่ายสื่อสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และเป็นวิทยากร นักเขียน นักแสดงอิสระ

ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา

นักวาดรูปที่สนใจในศาสนาต่างๆ มาตั้งแต่เด็ก จนเมื่อมีโอกาสศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิ มพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้นำความสนใจนั้นมาทำงานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องด้วยศาสนา และทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน เป็นคนมีกิเลส, นักวาดรูป, นักวาดภาพประกอบ, วิทยากรทางด้านศิลปะ ศิลปะกับสมาธิ, อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ: [email protected]
เฟสบุ๊ค: Zen Smile Zen Wisdom

สุภัทร์ อักษราชัยพฤกษ์

เกิดปี พ.ศ.2524 มีประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในเพศบรรพชิตอยู่ 7 ปี เคยเป็นอาจารย์สอนกังฟูแก่เยาวชนและทำพ็อคเก็ตบุ๊กสำนักพิมพ์ มังกรบูรณา
ปัจจุบัน นักเขียนอิสระ

กรกิจ ดิษฐาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศและกีฬา หนังสือพิมพ์ M2F และคอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ Post Today นักเขียนและแปลอิสระ ส่วนช่องทางติตามก็เฟซบุคกับหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับเลยครับ บทบรรณาธิการ M2F เขียนทุกวันพฤหัสบดี คอลัมน์ Post Today ทุกวันอาทิตย์ และคอลัมน์ยาวเดืือนละครั้ง

คิมหันต์กุมาร

นามปากกาของนักเขียนและนักปฏิบัติชาวไทย สนใจการศึกษาค้นคว้าปรัชญา ธรรมะ ประวัติศาสตร์ มนุษยวิทยา และความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่ง เชื่อว่าความสัมพันธ์คือรากฐานของการเปลี่ยนแปลง

จุมพล วรรณโชติ

เกิดเมื่อ ค.ศ. 1974 ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าสำนักมวยยุทธธรรม (เซบุคันแห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 2 ซึ่งก่อตั้งโดย รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย เปิดสอนชี่กงเพื่อสุขภาพ และมวยไท่จี๋ (มวยไท้เก็ก) แก่ผู้สนใจ ได้รับเชิญให้ไปอบรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่พนักงานในองค์กรและบริษัทต่างๆ เคยทำงานด้านสื่อสารมวลชนและงานด้านกองบรรณาธิการ มีงานเขียนหนังสือ "จิตวิญญาณจอมยุทธ์" (พ.ศ.2556 สำนักพิมพ์มังกรบูรณา )

เฟสบุ๊ค: seibukantaichi

ยอดรักเขียน

ยอดรักเขียน หรือ บุญชัย สุขสุริยะโยธิน (ยอด) เป็นนักโฆษณามากว่า 15 ปี เขาและเพื่อนๆ ช่วยกันตั้งเอเจนซี่โฆษณาเพื่อสังคม ชื่อ ชูใจ กะ กัลยาณมิตร เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาสังคม และสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ เขามีงานเขียนชื่อ Heart Sell! ช่วยด้วย! ผมเห็นธุรกิจนี้แล้วหัวใจเต้นแรง ที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้านยอดขายและการช่วยเหลือสังคม พร้อมกับการค้นหาความหมายของชีวิตไปพร้อมๆกัน และชอบโพสท์บทความที่ช่วยแก้ปมในใจคนที่

เฟสบุ๊ค: ยอดรักเขียน yod writer