หัวใจตื่นรู้

รู้ความจริง เมื่อใจตื่น

เชื่อไหมว่า โซ่ตรวนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล ที่กักขังชีวิตและจิตใจเราทุกคนไว้ คือ “โซ่แห่งความไม่รู้”

เพราะ ความไม่รู้ ในความจริง ได้กลายเป็น ความเห็นผิด ทำให้เกิดความยึดมั่น ในความเป็นตัวตน โซ่แห่งความไม่รู้นี้ จะหมดอำนาจลงได้ ก็ต่อเมื่อเราได้มองเห็น ความจริง ของตัวเราเอง

เห็น ความเป็นตัวตน ว่า มันไม่ใช่สิ่งที่จีรังยั่งยืน มันเป็นเพียง การรวมตัว ของเหตุปัจจัยต่างๆ มากมาย

เพราะ “การเห็นความจริงในตัวเรา” เท่านั้น ที่จะทำให้เรา ละวางตัวตนให้เบาบางลงและเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงได้

เพราะความจริงนี้ มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน

ณ ศูนย์กลางของหัวใจ ใจกลาง ที่ว่างจากทุกสิ่ง
ณ ที่ที่ไร้เวลา ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต คือ ปัจจุบันอันแสนสั้น
ณ ที่ที่ก่อนความคิด ความจำ ความรู้สึก จะผุดขึ้นมา และปรุงแต่ง จนกลายเป็น อัตตา ที่เรียกว่า “ตัวฉัน”
ณ ที่นั้น ความยึดมั่นถือมั่น จะหมดพลังในการเหนี่ยวรั้งใจเราไว้

นี่คือ วินาทีที่เป็นอิสระ อิสระจากความคิด ความทุกข์ และความกลัว ที่เกาะกุมใจเรามาแสนนาน

นี่คือ หัวใจใหม่ ที่พร้อมเปิดรับความสุข ความงาม ความรัก และความจริงของชีวิต

คือ ศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ คือ หัวใจตื่นรู้ ที่จักรวาลได้ออกแบบไว้ และรอให้คุณได้ค้นพบ ด้วยตัวของคุณเอง

New Heart New World 3
หัวใจตื่นรู้

หนังสือ NHNW 3 : หัวใจตื่นรู้

Guide Book สู่ความสุขที่แท้จริงเล่มแรก ที่เปิดเผย 7 ลำดับขั้นของการตื่นรู้

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภูมิปัญญาต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่เพื่อสังเคราะห์เป็นเส้นทางสู่ความตื่นรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ไม่ติดอยู่กับพิธีรีตอง และก้าวข้ามความแตกต่างทางด้านรูปแบบ ภาษา หรือสัญลักษณ์

พระไพศาล วิสาโล

การอ่านหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเชื่อมั่นว่าหนทางแห่งการตื่นรู้มีอยู่ และมีผู้ดำเนินไปบนทางสายนี้มากมาย ท่านมิใช่บุคคลแรก หรือบุคคลสุดท้ายที่จะเดินไปบนเส้นทางสู่การตื่นรู้นี้แต่ท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ดำเนินไปบนเส้นทางสู่การตื่นรู้นี้ได้โปรดมีศรัทธาที่จะทำให้หัวใจตื่นรู้

ดร.ประมวล เพ็งจันทร์

ผมดีใจที่มีคนรุ่นใหม่เขียนหนังสือเพื่อให้ผู้อ่านได้ค้นพบใจของพวกเขาเองเขียนแบบร่วมสมัย จากมุมมองของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์พร้อมข้อมูลสนับสนุนและตัวอย่างมากมาย เพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆ เปลี่ยนทีละนิดจากการคิดด้วยสมอง เพื่อไปสู่เส้นทางสายตื่นรู้ที่ ‘ใจ’

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

สั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่

https://wakeupbooks.page365.net/categories/117989265/products