iCARE

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE

เราเป็นนักคิด นักผลิตงานสื่อสารและโครงการเพื่อสังคมเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ให้ทุกคนในสังคมร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อโลกของ ‘เรา’

เรามีภารกิจในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจดีๆ ภายใต้แนวคิด “ไอเดียดีๆ เพื่อโลกที่เราแคร์” โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัท MQDC

MQDC

MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

เพราะเราเชื่อว่า หนึ่งการสร้างอาจส่งผลกระทบต่อหลายชีวิต ดังนั้น “เราจึงสร้าง...เพื่อที่จะสร้าง” ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราจึงตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต เพื่อให้การสร้างไม่ใช่แค่ทำเพื่อวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่ต้องส่งผลดีต่อทุกชีวิตจนถึงอนาคต

ลิงค์ : http://www.mqdc.com/