ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

เคยทำงานในวงการโฆษณากว่า 13 ปี ในตำแหน่ง Copy Writer ถึง Creative Director จนเมื่อมีความสนในงานเพื่อสังคมและธรรมะ ทำให้ได้รับโอกาสในการก่อตั้งองค์กร iCARE by MQDC เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมและงานสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการคิดและทำเพื่อสังคม และเรื่องการตื่นรู้กับโครงการ New Heart New World โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE

ติดต่อ: [email protected]
เฟสบุ๊ค #1: https://www.facebook.com/icare-club/
เฟสบุ๊ค #2: https://www.facebook.com/newheartnewworld/

วริศ ลิขิตอนุสรณ์

นักเขียนและบรรณาธิการวรรณศิลป์วรรณกรรม ร่วมอ่านบทความในงาน 50 คุรุ หัวใจตื่นรู้เพื่อศึกษาปัญญาตะวันออก สนใจการสื่อสารโดยมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งอื่น มนุษย์กับตัวเอง และสิ่งที่การสื่อสารทำให้เกิด

ติดต่อ: [email protected]

เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์

นักผลิตสื่อ และผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ก่อตั้ง Young Filmmakers of Thailand และธุรกิจบ้านยังฟิล์ม

ติดต่อ: [email protected]
เวบไซต์: www.youngfilm.weebly.com

วิภาพรรณ วงษ์สว่าง

กราฟิกดีไซน์ ครีเอทีฟสื่อดิจิตอลและรายการทีวี และนักออกแบบเกม

สุวิชา เผือกอิ่ม

นักพัฒนาเว็บไซต์