คุรุคือใคร

แม้ดูเหมือนว่า เส้นทางแห่งการสำรวจความจริงของชีวิตเรา ช่างเป็นการเดินทางอันโดดเดี่ยวและไร้ซึ่งคำตอบสำเร็จรูป แต่อย่างน้อยก็ยังไม่อ้างว้างเกินไป เพราะครั้งหนึ่ง เคยมีคุรุมากมายได้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้ คุรุผู้ได้ตื่นรู้ล่วงหน้าก่อนพวกเราไปก่อนแล้ว

“คุรุ” มาจากสันสกฤต หรือคำว่า “กูรู (guru)” ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ครู หรือ อาจารย์ คำว่า “คุ” แปลว่า แสงสว่าง และคำว่า “รุ” แปลว่า ความมืดมน คุรุ คือ ผู้ชี้ทางแสงสว่างและขจัดความเขลาที่มืดมน เพื่อให้เราได้ค้นพบการ “ตื่นรู้” ได้เห็นสัจจะสูงสุดและการตระหนักรู้ ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้า พระเยซู พระอัลเลาะห์ พระยะโฮวา พระโพธิสัตว์ ตลอดจนนักบุญ นบี และผู้รู้แจ้งในทุกศรัทธาศาสนา ต่างเป็นคุรุผู้ส่องสว่างทางใจให้ผู้คนทั่วโลกมาเนิ่นนาน

ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู เชื่อในความสำคัญของการเข้าถึงความรู้ โดยมี คุรุ หรือ อาจารย์เป็นผู้ชักนำไปสู่แสงสว่างจนกระทั่งถึงจุดสูงสุด ในทิเบต คำว่าคุรุคือ “ลามะ” และนัยของคำนี้ ครูคือผู้ที่แสดงภาพปรากฎแห่งความรู้และแสดงภาพปรากฎแห่งความกรุณา สิ่งสำคัญคือ เมื่อเราพบและรู้จักผู้มีคุณสมบัติเหล่านี้ เราย่อมสามารถน้อมนำแนวคิด คำสอนและการปฏิบัติของท่าน เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดแก่ตัวเอง เพราะท่านเหล่านี้ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่า การพัฒนาความรู้และความกรุณาเป็นไปได้จริง

ทั้ง 50 คุรุที่ทีมงานได้คัดสรรมาไว้ที่นี้เป็นเพียงส่วนเสี้ยวเล็กๆ ส่วนหนึ่งของผู้ตื่นรู้จำนวนมากที่ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมา ทุกท่านล้วนได้ก้าวข้ามวันคืนแห่งความหลงไม่รู้ ไปจนค้นพบแสงสว่างและความจริงในใจ ไม่เพียงเท่านั้น หลังการเติบโตจนแจ่มแจ้งภายใน ทุกท่านยังคงดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแสงส่องทางแก่เพื่อนมนุษย์อีกด้วย ดังวลี “ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น” ที่ New Heart New World ได้เคยนำเสนอไว้

การรวบรวมครั้งนี้ ทีมงานมิได้จัดลำดับหรือเปรียบเทียบคุณวุฒิ วัยวุฒิ ภูมิธรรม และปราศจากซึ่งมาตรวัดในการตัดสินใดๆ ทีมงานเพียงปรารถนาที่จะตอบแทนความกรุณาและเมตตาของผู้เติบใหญ่ ทางจิตวิญญาณในทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกความเชื่อ เพื่อนำเสนอผู้ซึ่งก้าวพ้นจากความคับแคบของตัวตนที่ความคิดสร้างขึ้น ไปสู่การ รู้ ตื่น เบิกบาน ตามนิยามแห่งหัวใจของมนุษย์ผู้เข้าถึงศักยภาพและความสุขสูงสุด

โครงการ 50 คุรุหัวใจตื่นรู้ นี้ จึงเป็นเหมือนอีกหนึ่งสถานีชุมทางสำคัญบนโลกออนไลน์ให้ผู้อ่านได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา ความเหมือนและความต่างของบรรดาผู้ตื่นรู้โดยไม่จำกัดอยู่เพียงศาสนา ความเชื่อ หรือสาขาอาชีพใดๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเชื่อมโยงโลกทัศน์ของคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเดินทางค้นหาความจริงภายในให้ได้พบกับกัลยาณมิตรผู้ตื่นรู้มากมาย ผู้สามารถเกื้อกูลและนำพาหัวใจของคุณ เดินทางไปยังเป้าหมายที่ปรารถนาไว้ได้

เพราะนี่คือ วิถีทางและเป้าหมายของทุกจิตวิญญาณที่มุ่งไปสู่ “หัวใจตื่นรู้”

ด้วยรักและสันติ
ธรากร กมลเปรมปิยะกุล
ผู้อำนวยการ
องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ และทำความรู้จักกับผู้ตื่นรู้จำนวนมากในยุคปัจจุบัน ขอแนะนำ Buddha at the Gas Pump เว็บไซต์ที่รวบรวมบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของผู้ตื่นรู้กว่า 300 คนที่ยังมีชีวิตอยู่และทำงานเพื่อนำพาแสงสว่างมาสู่หัวใจมนุษย์ในยุคปัจจุบัน